HISTÓRIA

Kolkársky oddiel vznikol v roku 1973 pod vedením predsedu Ing. Juraja Slámu zo zamestnancov OSP-Stavebnej správy v Piešťanoch. V ročníkoch 1973 až 1980 hrávali svoje majstrovské stretnutia naši kolkári na prenajatej kolkárni v Pobedime, neskôr v Piešťanoch. Až po dobudovaní kolkárne v Areáli zdravia v Modranke v roku 1980 /výstavba sa uskutočnila v rokoch 1978-1980/ mohlo nastať zameranie na postupné rozširovanie kolkárskeho oddielu a jeho výkonnostného rastu.

V ročníku 1980/81 sme prihlásili do majstrovských súťaží: “Majstrovstiev Západoslovenského kraja” – 2 družstvá mužov /”A”, “B”/ a jedno družstvo žien, ktorých najmä “A” – muži a ženy patrili k špičke vo svojom regióne. Výrazný výkonnostný vzostup kolkárskeho oddielu nastal v roku 1987, kedy k nám prešli kolkári celoštátnej ligy zo Slavoja Trnava. Začalo sa systematicky pracovať na poli trénersko-metodickom, keď sme mali pri “A” – mužstve trénera II.triedy /J.Kráľovič/, pri “B” – mužstve pracoval rovnako tréner II.triedy p. Ján Wiesenganger a u žien tréner III.triedy p. Ladislav Čapík. “A” – muži patrili celé jedno desaťročie k absolútnej československej a slovenskej kolkárskej špičke, čo zavŕšili ziskom majstrovského titulu v súťažnom ročníku 1991/92 ako MAJSTRI ČSFR v 1. celoštátnej lige. Po rozdelení Československej republiky dosahovali dobré výsledky aj v samostatnej slovenskej lige ziskom majstrovského titulu v ročníku 1994/1995 a niekoľkými druhými miestami, za čo získali právo štartovať na najvyšších svetových a európskych súťažiach.

“B” – mužstvo pod vedením trénera p.Jána Wiesengangera to dotiahlo do najvyššej slovenskej súťaže: “SKL-Slovenskej kolkárskej lige”, kde štartovali v 3 súťažných ročníkoch za sebou. Rovnako cenné umiestnenia dosahovali ženy a dorastenci Modranky, keď bojovali vždy v popredí majstrovských súťaží /obsadili niekoľko 2.miest/.

Najvýraznejšou hráčskou individualitou v našom mužstve bol “Majster športu” Jozef Kríž, ktorý sa stal viacnásobným majstrom Slovenska v kategórii jednotlivcov a v roku 1988 stál na piedestále Majster ČSFR, bol stálym reprezentantom ČSSR, ČSFR a Slovenska s pravidelnými štartmi na Majstrovstvách sveta, kde dosiahol najväčší úspech na MS v Budapešti v roku 1988 /6.miesto v súťaži jednotlivcov, 4.miesto v družstvách a 7.miesto vo dvojiciach s Jozefom Peštom/.

K československej a slovenskej kolkárskej špičke patrili aj ďalší naši hráči, ktorí reprezentovali svoju krajinu a to : Ján Székely, Štefan Púchly, Jozef Kupčák, Viliam Mikulík a Karol Vido. V rozmedzí rokov 1987/1992 sme mali najsilnejšiu členskú základňu, keď sme mali v majstrovských súťažiach zapojených 5 družstiev /”A”, “B”, “C” – mužov, ženy a dorast/. Postupným zhoršovaním ekonomických podmienok sme postupne redukovali počet družstiev v majstrovských súťažiach až na súčasný stav : 1-mužstvo v Interlige SR a ČR a 1 družstvo v Dorasteneckej lige.

Za lepšími podmienkami postupne z nášho oddielu odišli: Jozef a Karol Kríž do rakúskeho SKV Wittau, J. Kupčák do ČR – Zábřeh, Š. Púchly a D. Šulko do Interu Bratislava, B. Vadovič, E. Kuna, M. Kozák a P. Nemček do ŽP Podbrezová, J. Székely a M. Dobiš zanechali aktívnu činnosť. V novom tisícročí sa o návrat medzi mužskú kolkársku špičku zaslúžili najmä hráči juniorskej vekovej kategórie, keď po odchode skúsených kolkárov hrávali v popredí najvyššej Extraligovej súťaže a v súťažnom ročníku 2016/2017 si vybojovali právo štartu v nadnárodnej súťaži SR a ČR v Interlige.

V našom oddieli sa vychovalo v poslednom období mnoho reprezentantov juniorskej reprezentácie Slovenska, ktorí prinášali cenné kovy z Majstrovstiev sveta: M. Schmidl, M. Miklošovič, M. Dobiš, D. Šulko, E. Kuna, M. Kozák a P. Nemček, zároveň získavali cenné kovy aj na M SR jednotlivcov. V dorasteneckej kategórii získala Dominika Jankovičová v roku 2015 na MS v Speichersdofe titul Majsterky sveta v šprinte. Na týchto MS v roku 2015 štartoval aj M. Ležovič – v družstvách U18 obsadil SR 4.miesto.

V minulosti bol náš oddiel aktívny aj na poli medzinárodnej družby s mestami Györ a Sangerhausen, zorganizoval historické medzištátne stretnutia mužov a žien na našej kolkárni v Modranke: ČSSR – NDR a v ére samostatnosti SLOVENSKO – SLOVINSKO. Z radov členov nášho oddielu vyšli aj funkcionárske osobnosti ako Ing. Ľudovit Repta a Ing. Juraj Sláma, ktorí zastávali funkcie prezidentov kolkárskeho zväzu. Jozef Kráľovič bol v rokoch 1999 – 2006 generálnym sekretárom SKoZ a zároveň v rokoch 1989 až 2016 reprezentačným trénerom ČSFR, SR v kategóriách: juniori, juniorky, ženy aj muži. V roku 2013 bol J. Kráľovič ocenený ministrom ŠSVaŠ za prácu v prospech rozvoja kolkárskeho športu na Slovensku.

Kolkáreň v Modranke sa postupne rekonštruovala a modernizovala v roku 1998, 2006 a 2014 na súčasnú úroveň už pod vedením prezidenta kolkárskeho oddielu ŠK p. Rudolfa Malatinského v spolupráci s firmou Vollmer p. Rudiho Bönischa za výdatnej pomoci nadšencov a sponzorov kolkárskeho oddielu ŠK Modranka fy: Teplomont, Pomax, Deop, Majes, ZF Sachs, ZF Slovakia a MsÚ Trnava.

Spracoval: Jozef Kráľovič

Comments

comments