MESTSKÁ KOLKÁRSKA LIGA

NAJBLIŽŠÍ PROGRAM  :  MsKL zatiaľ pozastavená !
Pondelok  17.01.2022 MsKL – súťaž pozastavená
17:30 hod. Po zlepšení
18:30 hod. pandemickej situácie,
19:30 hod.
a uvoľnení 
20:30 hod. hygienických opatrení
Streda  
17:30 hod. Vás 
18:30 hod. budeme o štarte MsKL
19:30 hod.   včas informovať !
20:30 hod.  Výkonný výbor MsKL