MESTSKÁ KOLKÁRSKA LIGA

NAJBLIŽŠÍ PROGRAM  Mestskej Kolkárskej Ligy
Pondelok 9.3.2020 UPOZORNENIE
17:30 hod. od 10. marca 2020 až do odvolania sú
18:30 hod. zrušené tréningy a zápasy na kolkárni
19:30 hod.
v Modranke
20:30 hod. Ing. Igor Šesták      Ing. S.Šarmír     J.Kráľovič
Streda ??? 2020 21.kolo
18:30 hod.  Modo – Diaľkoplaty
19:30 hod.   Konstrukt Plus – Fleret
20:30 hod.  Joker – Kopánka