MESTSKÁ KOLKÁRSKA LIGA

NAJBLIŽŠÍ PROGRAM  Mestskej Kolkárskej Ligy
Štvrtok 27.8.2020 VYŽREBOVANIE ročníka 2020/2021
18:00 hod. Vyžrebovanie 31. ročníka 
18:00 hod. Mestskej kolkárskej ligy
18:00 hod.
sa bude konať v priestoroch
18:00 hod. kolkárne ŠK Modranka
Štvrtok 27.8.2020 vo štvrtok 27.8.2020 o 18:00 hod.
18:00 hod.  
18:00 hod. Ing. Igor Šesták, za ŠK Modranka
18:00 hod.   Ing. Slavko Šarmír, za org. výbor MsKL
18:00 hod.  Účasť 1 zástupcu družstva nutná !