MESTSKÁ KOLKÁRSKA LIGA

NAJBLIŽŠÍ PROGRAM  Mestskej Kolkárskej Ligy
Stresa 24.4.2019 
  17:30 Turnaj jednotlivcov MsKL
 17:30 – 18:36 Karpaty – Kopánka – Modo
 18:42 -19:48
Data Sys – Diaľkoplazy – Topsona
 19:54 – 21:30 Syope – Kveha
Streda 26.4.2019 
17:30 Turnaj jednotlivcov MsKL
 17:24 – 18:36   Tulipán – Fleret – Majes
 19:00 – 20:00 MG Team – ZF Slovakia – Konstrukt Plus
20:06 – 21:00 TOP 8 MsKL