info šk modranka

Prerušenie tréningov a majstrovských zápasov do odvolania

Dńom 10. marca 2020 až do odvolania sa nebudú dočasne konať v kolkárni ŠK Modranka tréningy a majstrovské zápasy : ELM, 3.ligy TT+NR kraj a MsKL, v zmysle nariadenia “Krízového štábu SR” a rozhodnutia SKoZ /viď internetová stránka SKoZ/. Výbor KO ŠK Modranka bude vývoj situácie monitorovať a včas oznámi začiatok tréningov.

Ing. Igor Šesták,  Ing. S.Šarmír,  J.Kráľovič, za výbor KO ŠK MOdranka

Comments

comments