ŠK Modranka

Ukončenie sezóny 2016/2017

Oznamujeme, všetkým riadnym členom kolkárskeho oddielu ŠK Modranka, že ukončenie súťažného ročníka 2016/2017 sa uskutoční v piatok 12. mája 2017 o 18:15 v priestoroch kolkárne ŠK.  Za VV ŠK Modranka, Rudolf Malatinský, prezident KO v.r.

Comments

comments