ÚSPECHY

DRUŽSTVÁ :
Súťažný ročník 1991/92 : “A” mužstvo I.CL -celoštátna liga 1.miesto “Majstri ČSFR”
Súťažný ročník 1994/95 : “A” mužstvo 1.liga – 10 účastníkov 1.miesto “Majstri SR”

JEDNOTLIVCI :
27.-28.5.1998 M-ČSFR 1.miesto Jozef KRÍŽ výkonom 1874 / 7.J.Székely, 9.K.Vido/
18.-19.5.1991 M-SR 1.miesto Jozef KRÍŽ výkonom 1854, /u juniorov 2.miesto M.Jankovič 1694/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jozef Kríž


3.-4.4.1993 M-SR Viliam MIKULÍK 3.miesto výkonom 1971, 4.miesto Š.PÚCHLY 1785, 8.miesto J.SZÉKELY/
19.-20.3.1994 M-SR 2.miest Jozef KRÍŽ výkonom 1819 /7.miesto Š.PÚCHLY 1785/
8.3.1997 M-SR v Modranke 4.miesto Viliam MIKULÍK výkonom 874
29.-30.5.1999 M-SR juniori : 1.miesto Michal SCHMIDL /hosťovanie v ŠK Modranka/

Významné úspechy v zahaničí :

DRUŽSTVÁ :

Svetový pohár družstiev v SZEGEDE /Maďarsko/ – 13. družstiev – 8.-10.10.1992
7.miesto Stavbár TRNAVA výkonom 5313 zv. kolov
J.Kupčák 881, V.Mikulík 917, K.Vido 881, M.Hornáček+J.Kráľovič 797, J.Székely 923, Š.Púchly 914

Svetový pohár družstiev vo VIEDNI /Rakúsko/ – 16. družstiev – 17.-22.10.1995
11.miesto ŠK MODRANKA výkonon 5173 zv.kolov
F.Benedikovič 814, V.Mikulík 886, K.Vido 899, M.Jankovič 831, J.Székely 853, Š.Púchly 890

Európsky pohár družstiev vo VIEDNI /Rakúsko/ – 15 družstiev – 20.-23.10.1993 /iba 4-čl. družstvá/
7.miesto ŠK MODRANKA výkonom 3412 zv. kolov
V.Mikulík 846 – K.Vido 862 – J.Székely 856 – Š.Púchly 848

Európsky pohár družstiev v MARIBORE /Slovinsko/ – 14 družstiev – 16.-19.10.1996
8.miesto ŠK MODRANKA výkonom 5123 zv.kolov
K.Vido 836, F.Benedikovič 864, M.Jankovič 834, V.Mikulík 855, J.Kráľovič 874, M.Dubec 860/

Zaslúžilí členovia kolkárského oddielu :
Ing. Juraj Sláma, Etela Žilinská, Božena Bachratá, Stanislav Uhrík, Rudolf Malatinský,
Ján Wiesenganger, Ladislav Čapík, František Benedikovič, Jozef Kríž

Doterajší predsedovia kolkárského oddielu :
Ing. Juraj Sláma 1973-1981
Etela Žilinská 1981-1992
Božena Bachratá 1992-1994
Stanislav Uhrík 1994-1998
Rudolf Malatinský 1998-2000

Členovia kolkárského oddielu v období rokov 1980-2000 :
ÁBEL Alfréd, JANIGOVÁ Zlatica, MALATINSKÝ Oskar, SIVÁKOVÁ Terézia, ADAMEC Augustín, JANKOVIČ Milan, MALATINSKÝ Rudolf, SCHMIDL Michal, BACHRATÁ Božena, KAHÚN Eduard, MARKO Jozef, SLÁVIK Marcel, BACHRATÝ Marek, KONEČNÝ Mikuláš, MESZÁROŠOVÁ Klára, SVATÁ Viera, Ing., BENEDIKOVIČ František, KOVÁČ Alojz, MIKULÁŠ Patrik, ŠTURDÍK Jozef, BÍLIK Jozef, KOVAČIČ Jozef, MIKULÍK Viliam, ŠTRBÍKOVÁ Anna, BUČKO Štefan, KOZINKOVÁ Mária, MORAVČÍK Anton, ŠÚRYOVÁ Valéria, ČAPÍK Ladislav, KRÁĽOVIČ Jozef, NEŠICKÝ Jiŕí, ŠVEC Alojz, DUBEC Milan, KRÍŽ Jozef, ORMIS Ivan, UHRÍK Stanislav ml., GERYK Tomáš, KRÍŽ Karol, PÚCHLY Štefan, UHRÍK Stanislav st., GREGUŠ Milan, KRÍŽOVÁ Oľga, REMIŠ Adam, VADOVIČ Bystrík, GOTTSTEIN Marcel ml., KRKOŠOVÁ Etela, REMIŠ Ján, VALOVIČ Anton, GOTTSTEIN Viliam ml., KUPČÁK Jozef, REMIŠ Martin, WIESENGANGER Ján, HUDCOVIČ Ladislav, KURACINOVÁ Magda, REZBÁRIK Bernárd, WIESENGANGER Juraj, Ing., JAMRICH Jaroslav, LEDNICKÝ Jozef, I RUMAN Miroslav, ŽILINSKÁ Etela, JAMRICH Jozef, MACHO Stanislav, Ing. SLÁMA Juraj, Ing. ŽILINSKÝ Dušan ml., JANIGA Jozef, MALATINSKÝ Mário, STRELEC Pavol, ŽILINSKÝ Dušan st.

Celkom : 68


Významní sponzori kolkárského oddielu v období rokov 1973 – 2000 :
OSP Trnava, Pomax Trnava, Teplomont Trnava, VÚB Trnava, Horden Trnava, SACHS Trnava
V poslednom období sa zabezpečuje činnosť oddielu po finančnej stránke hlavne organizovaním
“Mestskej kolkárskej ligy” a prenájmom kolkárne pre verejnosť.

Spracoval : Jozef Kráľovič