VÝBOR

Rudolf Malatinský – prezident KO

Kráľovič Jozef – viceprezident a organizačný pracovník KO

Benedikovič František – hospodár KO

Ing. Slávko Šarmírčlen výboru KO

Jozef Kunka – predseda komisie masového rozvoja KO

o

Doterajší predsedovia ŠK Modranka KO:

Rudolf Malatinský 1998 –

Stanislav Uhrík 1994 – 1998

Božena Bachratá 1992 – 1994

Etela Žilinská 1981 – 1992

ing. Juraj Sláma 1973 – 1981

Comments

comments