info šk modranka

Výročná členská schôdza KO ŠK Modranka, v piatok 15.7.2022 o 18:00 hod.

V piatok 15.7.2022 o 18:00 hod. sa v priestoroch kolkárne uskutoční Výročná členská schôdza KO ŠK Modranka s nasledovným programom :

Správa o činnosti za súťažný ročník 2021/22

Správa o hospodárení

Doplňujúce voľby do VV SKoZ

Schválenie realizačných teamov pre budúci súťažný ročník 2022/23, budúcnosť KO

Účasť členov KO nutná !            Ing, Igor Šesták, prezident KO ŠK Modranka

Comments

comments