info šk modranka

Výročná členská schôdza KO 29.6.2018

Výročná členská schôdza  kolkárskeho oddielu ŠK Modranka sa konala v piatok 29.júna 2018 o 19:00 hod. v priestoroch kolkárne ŠK s nasledovným programom : 1.  Otvorenie   2. Vyhodnotenie súťažného ročníka 2017/2018   3. Hospodárenie kolkárskeho oddielu   4. Ocenenie najlepších jednotlivcov   5. Diskusia   6. Voľby do výboru KO   7. Uznesenie   8.Záver. Podstatné zmeny po VČS sú nasledovné :  Výbor kolkárskeho oddielu ŠK Modranka bude od 1.júla 2018 pracovať v nasledovnom 5-člennom zložení: Ing. Igor Šesták /prezident KO/, Ing. Slavko Šarmír /viceprezident KO/, František Benedikovič /hospodár KO/, Jozef Kráľovič /športový riaditeľ KO/ a Daniel Pažitný /člen výboru KO/.  Pán Rudolf Malatinský sa stáva “Čestným prezidentom KO”.

Comments

comments