info šk modranka

Výročná členská schôdza

Výbor kolkárskeho oddielu ŠK Modranka pozýva svojich členov na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v piatok 29.júna 2018 o 19:00 hod. v priestoroch kolkárne ŠK. Program : 1.  Otvorenie   2. Vyhodnotenie súťažného ročníka 2017/2018   3. Hospodárenie kolkárskeho oddielu   4. Ocenenie najlepších jednotlivcov   5. Diskusia   6. Voľby do výboru KO   7. Uznesenie   8.Záver   Účasť členov KO nutná!          Rudolf Malatinský, v.r. prezident KO ŠK MOdranka

Comments

comments