info šk modranka

Vyžrebovanie 32. ročníka MsKL

Vyžrebovanie 32. ročníka Mestskej kolkárskej ligy 2021/22 sa uskutoční vo štvrtok 26.8.2021 o 18:00 hod. v priestoroch kolkárne ŠK.

Program : Vyžrebovanie 32. ročníka MsKL, pripomienky družstiev, odovzdanie pohárov a medailí za súťažný ročník 2020/21 – ukončený turnajovým spôsobom.

Účasť zástupcov družstiev nutná, prípadne nahláste svoj záujem o účasť v novom súťažnom  ročníku : Ing. S. Šarmírovi, prípadne Ing. I. Šestákovi

Comments

comments