MKK Piešťany – ŠK Modranka B

-

MKK Piešťany Dorast – ŠK Modranka Dorast

-

TKK Trenčín Dorast – ŠK Modranka Dorast

-

MKK Piešťany Dorast – ŠK Modranka Dorast

-

TKK Trenčín Dorast – ŠK Modranka Dorast

-

MKK Piešťany Dorast – ŠK Modranka Dorast

-