ŠK Modranka

Oznam o konaní výročnej schôdze KO ŠK Modranka

Oznamujeme členom kolkárskeho oddielu ŠK Modranka, že výročná členská schôdza sa uskutoční v sobotu 18. mája 2024 o 18:30 hod. v priestoroch kolkárne . Účasť všetkých oprávnených členov KO ŠK Modranka je nutná. Program : Vyhodnotenie súťaží 2023/2024 : ELM – “A” muži, 1.KLZ – “B” muži. DLZ – dorast, MsKL a plán do budúceho ročníka 2024/2025. Ing. Igor Šesták, prezident KO ŠK Modranka

Comments

comments