ŠK Modranka

Športovanie – kolky

Trnava stupeň ostražitosti II. Kolky:

INTERIER : Tréningový proces  Max 150 športovcov na jednom športovisku, jeden uzatvorený priestor – kolkáreň ŠK Modranka 300 m2

TEST – Tréningový proces v okresoch II. stupňa ostražitosti nie je potrebné preukazovať sa negatívnym výsledkom testu pri vstupe na športovisko

RÚŠKO – Pri výkone športovej aktivity nie je potrebné mať rúško ani iné  prekrytie dýchacích ciest

MIERA KONTAKTU – Kontakt športovcov je povolený

TRĚNINGOVÉ SEKTORY – nie je potrebné vytvárať sektory

ZÁZEMIE – Šatne, sprchy toalety je možné využívať , dbať na zvýšenú hygienu a dezinfekciu

POMOCKY – bez obmedzenia

ORGANIZÁCIA SÚŤAŽÍ – Povolené všetky profesionálne aj amatérske súťaže podľa HP /hromadné podujatia/

SÚŤAŽE – počet divákov  na sedenie 25% interiérovej kapacity – maximálne však 250 osôb.  Na státie v interiéri max 50 osôb.

HROMADNÉ PODUJATIA – tréningový proces a súťaže upravuje aktuálna vyhláška ÚVZ SR.

MESTSKÁ KOLKÁRSKA LIGA pokračuje akoby v tréningovom procese : každých 35 minút sa striedajú družstvá za zvýšených hygienických pravidiel : RÚŠKO – ODSTUPY -DEZINFEKCIA. Maximálny počet osôb v interiéri športoviska – 20 osôb /6 športovcov, 2 osoby dozoru, 12 divákov/. Dezinfekcia pri vstupe do kolkárne, dezinfekcia rúk pri vstupe na dráhy, dezinfekcia gúľ a dezinfekcia pri vstupe do šatní, spŕch a na toalety. Družstvá nehrajú proti sebe, ale iba samostatne, vedie sa evidencia prítomných.

 

 

Comments

comments