parte

Smútok kolkárov v Modranke

Dňa 16.12.2021 zomrel vo veku 87 rokov bývalý hráč a funkcionár KO Spartak Trnava, ŠK Modranka a MsKL TT /Pomax, Teplomont, Stolbyz, Hubira  a Diaľkoplazy/ pán Ladislav Čapík. Pohreb zosnulého sa uskutoční 23.12.2021 o 12:30 hod. na Novom cintoríne v Trnave /ul. T. Vansovej//. Česť jeho pamiatke!

Comments

comments